Team Chụp ảnh dạo tuần 2 tại lễ hội Việt Nhật (Hoàng Thành Thăng Long)

Team chụp ảnh dạo

Team chụp ảnh dạo ngày 17-4-2016

DSC02457.JPG

DSC02463.JPGDSC02527.JPGDSC02645DSC02614DSC02615

Team chụp ảnh dạo

Team chụp ảnh dạo