Tôi đã có chút thay đổi

Tôi đã có chút thay đổi

Ảnh được chụp bằng điện thoại của Thắng Hips ngày 20-4-2014

Advertisements