Tấm ảnh chibi của mình được vẽ tặng bởi tỉ Cá Fio (8-2013)

Ảnh chibi cực đẹp

Ảnh chibi cực đẹp

Advertisements