Team Chụp ảnh dạo tuần 2 tại lễ hội Việt Nhật (Hoàng Thành Thăng Long)

Team chụp ảnh dạo

Team chụp ảnh dạo ngày 17-4-2016

DSC02457.JPG

DSC02463.JPGDSC02527.JPGDSC02645DSC02614DSC02615

Team chụp ảnh dạo

Team chụp ảnh dạo

Cosplay và lễ hội hoa anh đào Việt Nhật tại Hoàng Thành Thăng Long

Cosplay Lux - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4

Cosplay Lux – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

Cosplay - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4

Cosplay – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

Cosplay - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4

Cosplay – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

Cosplay – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

Cosplay - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4

Cosplay – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

DSC02686

Cosplay - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4