Cosplay và lễ hội hoa anh đào Việt Nhật tại Hoàng Thành Thăng Long

Cosplay Lux - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4

Cosplay Lux – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

Cosplay - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4

Cosplay – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

Cosplay - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4

Cosplay – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

Cosplay – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

Cosplay - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4

Cosplay – Lễ hội hoa anh đào – Hoành Thành – 18-4

DSC02686

Cosplay - Lễ hội hoa anh đào - Hoành Thành - 18-4