Chùm ảnh đi liên hoan chúc mừng lớp giành giải nhất giải bóng đá Khoa.

Chùm ảnh đi liên hoan chúc mừng lớp giành giải nhất giải bóng đá Khoa.

With 10b4 FITHOU, khoa Công nghệ thông tin, Viện đại học Mở Hà Nội